View Here : Salvator Mundi WikipediaSalvator Mundi (łac. Zbawiciel Świata) – w ikonografii tradycyjne przedstawienie Jezusa Chrystusa, który w lewej ręce trzyma jabłko królewskie zaś prawą błogosławi. W późniejszych epokach jabłko było niekiedy zastępowane globem uwieńczonym krzyżem.

Salvator Mundi ("salvador del mundo" en latín) es un tema del arte cristiano que representa el concepto cristológico de Jesucristo como salvador en su implicación escatológica para toda la humanidad (la parusía o segunda venida -véanse también Juicio Final, Cristo Juez, ...

Salvator Mundi Wikipedia >> File:Andrea Previtali, Salvator Mundi (1519), oil on poplar, 61.6 x 53 cm, National Gallery.jpg ...

Salvator Mundi Wikipedia >> File:Andrea Previtali, Salvator Mundi (1519), oil on poplar, 61.6 x 53 cm, National Gallery.jpg ...

Salvator Mundi Wikipedia >> File:Leonardo da Vinci, Salvator Mundi, detail of face.jpg - Wikimedia Commons

Salvator Mundi Wikipedia >> File:Leonardo da Vinci, Salvator Mundi, detail of face.jpg - Wikimedia Commons